Erkend Bemiddelaar.


Definitieve Erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie: www.fbc-cfm.be

volgens wetsartikel 1727 § 6 Gerechtelijk Wetboek