Erkend Familiaal BemiddelaarFamiliale Bemiddeling


Familiale bemiddeling is heel ruim en kan verschillen in complexiteit.

De ervaring toont aan dat het zelden om 1 klein conflict gaat en dat er veel meer komt bij kijken.
Tijdens een bemiddelingstraject is ruimte en respect voor iedereen, zowel als individu als binnenin de rol die we opnemen op dat moment. Een mens is altijd een individu met een eigen persoonlijkheid en eigen waarden en visies, maar daarnaast hebben we ook vele rollen die we opnemen in ons leven.

De rol van ouder, partner, zaakvoerder, kind, broer or zus, stiefbroer, grootouder... noem maar op.

Zelfs binnen die rollen maken we voor onszelf - vaak onbewust - ook nog eens onderverdelingen. 

Binnen bemiddeling is er ruimte voor iedereen en verloopt alles onder leiding van een erkend bemiddelaar die getraind is om de communicatie gaande, respectvol en transparant te houden.

Op deze manier kan je tot een gedragen oplossing komen voor conflicten of reeds zaken op voorhand uitwerken zodat conflicten vermeden worden in de toekomst.

1.

Scheiden met een erkend bemiddelaar die rekening houdt met alle aspecten van de mensen en doelt op gedragen oplossingen.


- echtscheiding

- win/win situatie

- persoonlijke aanpak

- ouderschapsplan

- financiële planning en verdeling

- EOT
2.

Een nieuw Samengesteld Gezin brengt enige complexiteit met zich mee.

Via bemiddeling krijgt iedereen een stem en een plaats binnen de nieuwe situatie, zonder afbreuk te doen aan het kerngezin.

3.

Familiaal conflict oplossen in alle discretie en met ruimte en respect voor iedereen zijn eigen persoon. 


Door de gerichte communicatie zoeken jullie samen een oplossing die werkt voor iedereen en die de familieband in ere houdt.


4.

Vermogensplanning kan conflicten voorkomen eens u er niet meer bent.
Neem zelf de beslissingen en luister naar wat de ontvangers denken, terwijl jullie er nog samen kunnen over praten.

Aanstellen van een toekomstig bewindvoerder kan eveneens tijdens de bemiddeling.

5.

Familiebedrijven zijn onze specialisatie omdat wij alle puntjes verbinden. Familie, onderneming, verleden, heden en toekomst. 


Een familiebedrijf runnen, overlaten of verdelen... het kan allemaal bij ons.
Onze helikopterview verliest geen enkel aspect uit het oog terwijl u naar de beste oplossing zoekt.