Familiaal Conflict


Bemiddeling bij een familiaal conflict is eigenlijk een ideale aanpak, omdat bij bemiddeling zoveel zaken aan bod komen tijdens het traject.


Er wordt gekeken naar alle lijnen en gezocht naar wat de rode draad vormt doorheen het conflict.

Wat we reeds lang geleden geleerd hebben van conflicten - met name van familiale conflicten - is dat het vaak om veel meer en diepergelegen redenen gaat dan het meest oppervlakkige van de ruzie.


Een familie is ook iets heel bijzonder, we hebben een onbreekbare band - eender als we daar blij mee zijn of niet en die onderhouden of niet - de band is er. 


In deze moderne tijden kan dit zowel een bloedband zijn als een emotionele band, we gaan niet uitwijden of ons limiteren tot familie door bloedband.
Dezer tijden is er zoveel "stief"familie, adoptie, erkenning... dat een biologische band hier te limitatief zou spreken.

Deze verschillende vormen van familie brengen in een conflictsituatie ook een extra complexiteit mee die we niet uit het oog willen en mogen verliezen, en net daarom is bemiddeling zo'n prachtig werkinstrument om tot oplossingen te komen. 


Alhoewel de wet en al zijn teksten geweldig mooi zijn opgesteld, ze zijn heel zwart-wit, vaak vaag, soms achterhaald en altijd limitatief.

Wat normaal is, in elk boek moet er een begin en een einde zijn.

Een bemiddelingstraject is steeds volledig op maat van jullie familie en kan de omvang aannemen die jullie zelf verkiezen.
Alle aspecten die nodig zijn worden onder de aandacht gebracht en vormen zo jullie persoonlijke pad, op weg naar een oplossing en indien nodig een geschreven overeenkomst.


Tijdens een familiaal conflict moet er nu eenmaal ruimte zijn voor complexiteit, voor begrip, voor openheid en discretie. Elke familie is een team van mensen die niet op elkaar afgestemt werden, want zelfs als je twee dochters van dezelfde leeftijd identiek opvoed, zullen ze toch heel andere individuen zijn met hun eigen waarden en visie.


Hierdoor zijn zich niet begrepen voelen en zich niet gehoord voelen de grootste struikelblokken binnen een familie. Meestal is het geen kwade wil, maar foutgelopen communicatie.

Net datgene dat een bemiddelaar kan faciliteren.U kan bij ons terecht voor alle zaken binnen de familie die aandacht nodig hebben.

Inderdaad, niet enkel conflicten, maar ook het bespreken van afgezwakte banden, vermogens, bedrijven, familiale aangelegenheden,... 


Heel veel familieconflicten kunnen voorkomen worden door een bemiddelingstraject.
Tijdens het bemiddelingstraject zit iedereen die er nodig is rond de tafel en kan er open en respectvol gepraat worden.

De bemiddelaar zal de communicatie ten alle tijden in de goede banen leiden en ervoor zorgen dat er op een neutrale, respectvolle manier gepraat kan worden. 


De bemiddelaar is onafhankelijk en heeft geen enkele baat bij het resultaat van de bemiddeling. 
Dankzij goede opleiding en ervaring zorgt een bemiddelaar ervoor dat iedereen aan bod komt en dat de oplossing gedragen wordt door iedereen.


Meer dan eender waar anders, zijn er verborgen gedachten, gevoelens en dieperliggende redenen bij families.
Een familie kan ook echt openbloeien en tot elkaar groeien tijdens en door een bemiddelingstraject.