Waarom bemiddeling ipv advocaat/rechtbank?

Bemiddeling geeft veel meer vrijheid in tot een oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden.
Er is ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en een oplossing op maat.
Bemiddeling is veelal ook goedkoper dan een rechtzaak en zorgt voor een win-win gevoel als er tot een overeenkomst overgegaan wordt.


Wat zal de bemiddeling mij kosten?

We staan garant voor openheid en duidelijkheid. Daarom kunnen we geen valse beloftes maken over een totaalprijs. De totaalprijs hangt af van hoe snel de partijen tot een overeenkomst komen, aangezien je per sessie betaald. Er komt een kleine meerprijs bij als er overgegaan wordt tot homologeren, maar nog steeds zal dit stukken voordeliger uitvallen als je het vergelijkt met advocaten en rechtbank.


Waarom een erkend bemiddelaar?

Een erkenning toont aan dat je omgaat met iemand die een kwalitatief bemiddelingsproces kan aanbieden. Om een bemiddelingsovereenkomst te laten homologeren moet je eveneens erkend zijn als bemiddelaar.
Kijk even op onze pagina wat is bemiddeling voor meer informatie of op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.


Wat versta je onder "vertrouwelijkheid"?

Niet onbelangrijk, de bemiddeling (alle documenten en alle gesprekken) vallen onder de vertrouwelijkheid die in het bemiddelingsprotocol ondertekend wordt.
De bemiddelaar zelf is gehouden aan beroepsgeheim en de betrokken partijen tekenen ook deze geheimhouding.

Als er dus bijvoorbeeld dingen gezegd worden tijdens de bemiddeling of documenten bekeken worden, dan moet dit binnen de vier muren van de bemiddeling blijven.


Is de bemiddelingsovereenkomst rechtsgeldig?

Ja, als je ervoor opteert om de overeenkomst te laten homologeren krijg je hier een vonnis van.

Dit is dus afdwingbaar, zonder dat je naar de rechtbank moet en zonder dat de rechter de beslissing genomen heeft.

Jullie werken zelf de oplossing uit, de bemiddelaar doet het nodige en je krijgt het vonnis thuis gestuurd.
Dit is weliswaar geen verplichting en wordt bekeken per situatie als dit nodig is of niet.
Vaak nemen we - voor professionelen - de bemiddeling ook op in de algemene voorwaarden, hiertoe is de klant dan eveneens gebonden.

In sommige gevallen moet de homologatie volgen zoals bij een echtscheiding.
Zelden dienen jullie zelf nog naar de rechtbank te gaan - dit gaat voornamelijk om beslissingen in naam van minderjarige kinderen.
Dit wordt allemaal uitvoerig besproken tijdens de bemiddeling zodat jullie voor de beste optie kunnen opteren en dat de wet nageleefd wordt.


Kunnen we de oplossing volledig zelf invullen?

Dit is inderdaad het mooie van bemiddeling, jullie hebben vrijheid om een oplossing te creeëren op jullie maat.

Het spreekt voor zich dat dit niet in strijd mag zijn met de Openbare Orde.


Wat als we niet tot een oplossing komen?

Het kan natuurlijk, bemiddeling is bewezen efficiënt in 80% van de situaties.

Als jullie niet tot een verstandhouding kunnen komen tijdens de bemiddeling kan je nog steeds naar de rechtbank gaan. Als de rechtbank je gestuurd heeft naar de bemiddeling (gerechtelijke bemiddeling) dan wordt er enkel medegedeeld aan de rechtbank dat de bemiddeling niet geslaagd is. De vertrouwelijkheid van alle partijen en het beroepsgeheim van de bemiddelaar blijft standhouden.


Geeft de bemiddelaar de oplossing?

Neen, de bemiddelaar helpt de partijen in een transparante en respectvolle communicatie zodat zij de oplossing kunnen bepalen. De bemiddelaar waakt over het proces en over het afhandelen van alles.

De oplossing kan enkel volledig gedragen zijn door alle partijen als jullie de oplossing zelf bepalen.


Hoeveel sessies zijn nodig tijdens een bemiddelingsproces?

Dit hangt volledig van de partijen af, u beslist zelf hoelang u nodig heeft om tot een gedragen oplossing te komen. Tijdens het proces proberen we ervoor te zorgen dat dit niet onnodig lang duurt en dat de communicatie op een positieve manier efficiënt voortgezet kan worden.


Moeten we zelf nog naar de rechtbank?

Neen, als erkend bemiddelaar kunnen wij dit volledig in orde brengen voor u.
Uw overeenkomst mag uiteraard niet ingaan tegen de Openbare Orde en de rechter zal steeds het belang van minderjarige kinderen vooropstellen. De rechter heeft het recht om de partijen op te roepen.


Wat doe ik als ik wil stoppen met de bemiddeling?

Bemiddeling is een volledig vrijwillig proces, indien u niet verder wilt met de bemiddeling laat u dit best even weten op het einde van een sessie. Zo maken we geen verdere afspraken. Indien het om een gerechtelijke bemiddeling gaat blijft u volledig vrij, dan laten wij de rechtbank enkel weten dat de bemiddeling geen akkoord tot gevolg heeft. Hierbij melden niet wie de bemiddeling heeft stopgezet of waarom. Dit valt onder ons beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid.


De rechtbank heeft ons verwezen naar een bemiddelaar. Wat nu?

U neemt contact met ons op - bij voorkeur per mail - en we maken een afspraak met beide partijen voor een intake-gesprek. Daar zal alles uitgelegd worden en gaan we na als alle partijen bereidwillig zijn om het bemiddelingstraject aan te vangen.


Ik wil wel bemiddelen, maar heb hier de financiële middelen niet voor.

Omdat wij erkend bemiddelaar zijn zijn er mogelijkheden tot tussenkomst (volledig/gedeeltelijk.

1. contacteer een justitiehuis of bureau voor juridische bijstand (pro deo) in uw buurt, zij kunnen u de exacte voorwaarden geven waaraan u moet voldoen om tussenkomst te genieten.

2. Afhankelijk van het conflict kan dit onder de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand vallen. Dit bekijkt u best met uw verzekeraar.

3. U beslist zelf in het bemiddelingsprotocol wie welk gedeelte van de kosten voor zich neemt. De standaard is elk evenredig, doch kan hiervan afgeweken worden als 1 partij zich in een financieel minder stabiele positie bevindt. 

4. Neem gerust contact met ons op om alle mogelijkheden te bekijken.


Nog vragen?

Contacteer ons! Wij helpen graag.