Wat is bemiddeling?


Bemiddeling is een methode om een geschil op te lossen.

Het traject wordt door twee of meerdere partijen gestart onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar die ervoor zorgt dat de methodiek toegepast wordt zoals het hoort.

De bemiddelingsessies kunnen eveneens dienen om geschillen te voorkomen, onder het mom "goede afspraken, maken goede vrienden."

 

Door specifieke communicatietechnieken en expertise zal de bemiddelaar een vertrouwelijke en veilige omgeving creëeren waarin tot een overeenkomst kan gekomen worden, beslist door partijen zelf. 
De bemiddeling - uitgevoerd door een erkend bemiddelaar - verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.


Waarom een erkend bemiddelaar?


De erkenning gegeven door de Federale Bemiddelingscommise verzekert je ervan dat je bemiddelaar de nodige opleiding, ervaring en training genoten heeft.

Een bemiddelingstraject is een persoonlijk en complex proces, je wil je ervan gewaren dat je met een kwalitatief bemiddelaar werkt die de methodiek beheerst.


Een erkend bemiddelaar:


1. dient permanente vorming aan te tonen

2. respecteert de deontologische code der bemiddelaars

3. kan de bemiddelingsovereenkomst laten homologeren (meer info)


1. Vertrouwelijk


Alles wat gezegd en voorgelegd wordt tijdens de bemiddeling valt onder vertrouwelijkheid of geheimhouding. Zowel de bemiddelaar als de partijen zijn gebonden aan deze vertrouwelijkheid.2. Onpartijdig / Meervoudig partijdig


De bemiddelaar faciliteert en beheert het gesprek, zonder enige partijdigheid.

De focus ligt erop dat de partijen samen tot een gedragen oplossing komen.

3. Onafhankelijk


De bemiddelaar heeft geen enkele baat bij de uitkomst van de bemiddeling. Er is volledige onafhankelijkheid tussen de partijen en de bemiddelaar.4. Vrijwillig


Elke partij is volledig vrij om de bemiddeling te stoppen als hij/zij hier niet meer goed bij voelt. Zelfs bij een bemiddeling voorgesteld door de rechtbank blijft het een vrije keuze om deel te nemen aan de bemiddeling.
Elke partij kiest ook persoonlijk om het bemiddelingsproces te doorlopen met de bemiddelaar naar keuze.