Homologatieprocedure van de bemiddelingsovereenkomst.


Homologatie, het komt enkele keren terug op de website en op zich overal waar je leest over bemiddeling, maar wat is het nu juist en hoe werkt het?!

Deze procedure is echter enkel weggelegd voor erkende bemiddelaars, zoals bepaald in de bemiddelingswet van februari 2005.

Het is weliswaar geen verplichting bij een bemiddeling, maar soms is het erg belangrijk of noodzakelijk (denk maar aan een echtscheiding.)


Als er een bemiddelingsovereenkomst is kunnen wij deze laten homologeren door de rechtbank. 
Deze homologatieprocedure volgen wij volledig voor u op en u hoeft hier persoonlijk niets voor te doen.


In het kort...


De homologatieprocedure bestaat eruit dat de rechtbank nakijkt als er geen zaken in het akkoord staan die strijdig zijn met de openbare orde of de belangen van minderjarige kinderen schaden.
De rechter zelf zal geen verdere wijzigingen uitvoeren aan jullie akkoord. 


Na deze controle zal de rechter het bemiddelingsakkoord bekrachtigen.

Een gehomologeerde bemiddelingsovereenkomst heeft een uitvoerbaar karakter


Jullie unieke, op maat gemaakte oplossing staat nu dus gelijk aan een vonnis van de rechtbank, behalve dat jullie zelf tot een gedragen oplossing zijn gekomen.Een vonnis heeft een uitvoerende kracht, dus als de overeenkomst niet nageleefd wordt kan er onmiddellijk beroep gedaan worden op de gerechtsdeurwaarder of via rechtbank dwangmaatregelen gevraagd worden.


Uiteraard bespreken we dit allemaal tijdens de onze sessies ook moest er iets nog niet helemaal duidelijk zijn.


Hier kan je alvast Artikel 1733 van het Gerechtelijk Wetboek nalezen.