Overname / Fusie


Er komt veel kijken bij de overname van een bedrijf of een fusie van meerdere bedrijven.


Veel afspraken en onderhandeling gaan voor aan een overname en zeker aan een fusie.

Tijdens deze gesprekken is een bemiddelaar optimaal om de communitie op gang te houden.


Een fusie is nog heel anders omdat je twee ondernemingen - of meer - laat samensmelten. Dat valt te zien als een "nieuw samengesteld gezin".

Beide bedrijven hebben hun mindset en hun gewoontes, ze mogen nog zo compabitel zijn als maar kan, toch zal dit een grote aanpassing zijn voor beide partijen.


Zoals je vaak hoort, je neemt geen ontslag van een job, je neemt ontslag van een baas/manager.

Het is geweten dat de sfeer, de collega's en de leidinggevende één van de belangrijkste punten zijn binnen een bedrijf.


Dit is normaal, uiteindelijk spenderen we half ons leven op het werk! Dus dan is het voor iedereen aangenamer als het allemaal fijn verloopt.Iedereen binnen de beide bedrijven zal zijn eigen plaats opnieuw moeten vinden binnen het nieuwe gefusioneerde bedrijf. Er zal onzekerheid ontstaan door de onbekende situatie.


Naast alle contractuele afspraken die gemaakt moeten worden, speelt het menselijke aspect ook nog mee.

Zowel voor de eigenaars als de werknemers brengt dit best wel iets teweeg in hun dagdagelijkse leven.


Zelfs als de overnemer of de nieuwe CEO het allerbeste voorheeft met het reeds bestaande personeel, dan nog valt het vaak voor dat er een wrevel ontstaat.


De werknemers - vooral degene die er al lang werken - voelen zich onzeker over hun toekomst, over hoe het bedrijf dat ze zo goed kennen zal veranderen en over hoe de voorwaarden en de sfeer zullen veranderen.


Zoals je vaak hoort, je neemt geen ontslag van een job, je neemt ontslag van een baas/manager.

Het is geweten dat de sfeer, de collega's en de leidinggevende één van de belangrijkste punten zijn binnen een bedrijf.
Dit is normaal, uiteindelijk spenderen we half ons leven op het werk! Dus dan is het voor iedereen aangenamer als het allemaal fijn verloopt.


Bemiddeling kan een oplossing zijn om samenhorigheid en vertrouwen te wekken. Een bemiddelaar is een neutrale, onafhankelijke persoon, die onder een strikte deontologie werkt. Dit geeft sowieso een goed gevoel en een blijk van hoe de zaken aangepakt zullen worden.


Transparant, duidelijk en respectvol.