Bouw- en vastgoedgeschillen


Een heel ruim concept, geschillen binnen bouw en vastgoed, maar binnen deze wereld kan bemiddeling een ideale oplossing bieden, met aandacht voor de langdurige samenwerking en de gevoelige onderwerpen die besproken moeten worden.


Afhankelijk van het conflict kunnen we verschillende vormen van het bemiddelingstraject aanbieden.

Zo kunnen we het opstarten vanaf het begin van het project om geschillen te voorkomen onder het motto "goede afspraken, goede vrienden" of de bemiddeling kan focussen op een ontstaan conflict tussen eender welke partij.


Indien nodig werken we samen met neutrale experten.
Uiteraard kunnen deze eveneens de bemiddelingen bijwonen. Dit zien we vaker voorkomen bij grotere nieuwbouwprojecten.

Iedereen die deelneemt aan de bemiddeling wordt gevraagd om de vertrouwelijkheid te respecteren.


De partijen bepalen de best passende oplossing voor het geschil of vormen een "best practice" voor de duur van het project.Binnen bouwen en verbouwen zijn er geregeld meerdere partijen betrokken, van eigenaar/bouwheer tot bank, onderaannemers, architect, aannemers, leveranciers en installateurs, investeerders,... wat soms voor wrevel en onbegrip kan zorgen omdat alle partijen goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

Niet altijd een simpel iets in de werkelijkheid, alhoewel het er in theorie soms heel simpel uit ziet.


Tijdens de bemiddeling is er aandacht voor duidelijke en klare taal voor iedereen.
De bemiddelaar zal waken over een respectvolle, goede, transparante communicatie voor iedereen.
Terwijl iets misschien heel logisch klinkt voor de architect en de aannemer, lijkt dit soms Chinees voor de bouwheer.


Voor zowel grote als kleine vastgoedprojecten kunnen wij een goede communicatie faciliteren.


Vaak nemen we bemiddeling op vanaf het begin van het project, gewoon om alle geschillen voor te zijn.Het bemiddelingstraject zorgt voor een veilige omgeving voor iedereen.

Zo zijn conflicten vaak opgelost nog voor ze er konden komen.
Dit is belangrijk voor elke partij, want voor de bouwheer is dit meestal één van de belangrijkste en grootste projecten in hun leven, voor de architect schuilt er een grote verantwoordelijkheid in de plannen, transparante communicatie is zeker nodig bij bijvoorbeeld sleutel op de deur, waar mensen soms niet stilstaan dat wijzigingen aan de standaard geld kosten.


Zeker aannemers en onderaannemers willen we hier ook in betrekken. Zij zijn een onmisbare spil in elk project. Op de aannemer rekent iedereen om tijdig een kwalitatieve job te leveren, liefst samenhangend met de volgende aannemer. De aannemers zijn vaak KMO's die ook met onderaannemers werken.
Hier praten we natuurlijk over een grote impact als er conflicten ontstaan over kwaliteit, tijd en betaling.

Zoiets vermijd je liever, bemiddeling wordt door aannemers zelfs vaak opgenomen in hun algemene voorwaarden omdat ze er het snelle succes van zien.

De Federale Bemiddelingscommissie ziet eveneens de specifieke problematiek binnen de bouw-en vastgoedgeschillen en heeft hiervoor een aparte commissie opgezet.

Meer info zal u snel kunnen nalezen op de website van de federale bemiddelingscommissie.